Szklarska Poręba

It is surrounded by the Karkonosze Mountains on one side and by Izerskie Mountains on the other side. Picturesque, mysterious, full of active leisure forms. Such is Szklarska Poręba – the town of the Mountain Spirit. 

The Osówka Underground Town  - tourist route
Barycz Valley multi-flower honey

The area where multi-flower honey from Barycz Valley is obtained, covers the territory of the Barycz Valley Landscape Park, which has been included among the European protected areas Nature 2000. 


„Fundusze Europejskie dla Rozwoju Dolnego Śląska”
Projekt nr WND- RPDS 06.05.00-02-002/10
pt. Promocja Markowych Produktów Turystyki Kulturowej Dolnego Śląska
na Rynkach Europejskich i na Rynku Polskim
wartość projektu 958 713,51 zł wkład środków EFRR: 627 245,50 zł
Beneficjent: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, ul. Ostrowskiego 9, p.203, 53-238 Wrocław,
tel. 71 793 97 22 fax.71 793 97 28 [email protected], www.dot.org.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
© 2010 copyright - DOT.org.pl